Tarieven

Kosten consult van één uur € 55,00
Kosten consult van één uur aan huis € 70,00 (exclusief reiskosten).
De consultprijs voor energetische therapie is vrijgesteld van BTW.

Energetische behandelingen worden door verschillende zorgverzekeraars (deels) vergoed bij een aanvullende (alternatieve) verzekering.
Overige behandelingen worden niet vergoed.
De factuur stuurt u zelf op naar uw zorgverzekeraar.

Annuleren

Bij niet nakoming, of afzegging, binnen 48 uur van de afspraak, kan deze in rekening worden gebracht.

Klachten

Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VVET. Informatie hierover vindt u hier. De klachten-en geschillenafhandeling van de VVET loopt conform Wkkgz via Quasir en indien nodig via Geschilleninstantie Zorggeschil. U kunt zich ook richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).